Tin tức

Khảo sát và đánh giá năng lực cơ sở cơ khí trên địa bàn 4 tỉnh dự án BEST

   Trong quý 1 năm 2022, Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn sáng tạo và Phát triển bền vững (CCS) đã triển khai hoạt động khảo...

[Eco-Fair] Đối thoại Chính sách trực tuyến về “Xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm nông sản sinh thái – công bằng"

  Ngày 21 tháng 12 năm 2021, tại Hà Nội, trong khuôn khổ dự án “Xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm chế biến nông sản...

Hội thảo lập kế hoạch và triển khai dự án BEST tại tỉnh Lào Cai

Sáng ngày 25/11, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn sán...

Giới thiệu và lập kế hoạch triển khai dự án BEST tại tỉnh Lào Cai

LCĐT – Sáng ngày 25/11, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu, Tư...

[Eco-Fair] Vấn đề về chế biến và bảo quản sau thu hoạch tại các cơ sở sản xuất rau củ quả

  Trong năm đầu tiên của dự án Eco-fair, tính đến hết tháng 4/2021, nhóm chuyên gia về đổi mới sản phẩm của Trung tâm C...

[BEST] Trải nghiệm ứng dụng BEST với người dân địa bàn Định Hoá, Thái Nguyên

Ngày 16 tháng 9 năm 2021, tại UBND xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn sáng tạo và...

Page 1 of 15

Đối tác